Verkoopsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant te betalen in Kasterlee en dit binnen 15 dagen. De op deze dag niet betaalde bedragen krijgen een intrest van 12%.

Alle klachten moeten aangetekend binnen de 8 dagen na factuurdatum in ons bezit zijn. In geval van betwisting zijn alleen rechtbanken in Turnhout bevoegd.